Качеството е в нашата природа

Разтърсващо предприемачество и чуството за качество бяха движещите сили на Йоха Пфейфър, с които той основава, през 1977г., независимата петролна фирма ‘Eurol'. След години на формулиране на смазочни продукти, отделът за научноизследователска дейност на Eurol  използва своя трибологичен опит за разработването на нашата собствена и уникална технология Eurol SYNGIS. Тази технология е синергична комбинация между най-новите добавки и синтетични основни малса и сгъстители, която придава най-малкото възможно триене и изключителни антикорозионни качества за нашия набор от индустриални специални лубриканти. Смазочните продукти са на разположение и в биоразградим вид и във вид пригоден за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии.

Нашата EurolSYNGISТехнология, гъвкаво отношение, бърза доставка в целия свят и възможността за разработването на специфични смазочни продукти за клиента, му дават възможност да подобри своя производствен или операционен процес, чрез драстично и устойчиво спестяване на енергия, увеличаване на производствения капацитет и намаляване на разходите за поддръжка.

Eurol е сертифициран по ISO 9001 от 1 март 1995 г. С този сертификат можем да структурираме и поддържаме последователността на нашите бизнес процеси. Това ни позволява да постигнем непрекъснат растеж без риск за качество или приемственост. Получихме сертификат за управление на околната среда по ISO 14001 през май 2018 г., което гарантира, че нашите политики в областта на околната среда и устойчивостта са с еднакво високо качество. Също така от октомври 2019 г. сме сертифицирани по ISO 21469, което означава, че спазваме международно признатия стандарт за хигиенни изисквания по отношение на масла и смазочни материали, попадащи случайно в контакт с хранителни продукти. В допълнение на това Eurol получи сертификат „Хелял“ през декември 2019 г., което показва, че смазочните материали Eurol Specialty могат да бъдат използвани и от дружества, които произвеждат хранителни продукти със знака за качество „Хелял“.