Nederlands
English
Deutsch
Español
Italiano
Português
български
Specialty Lubricants
  •  
  • Home
  • >
  • Actueel
  • >
  • Bescherming van maaimachines tegen gewassappen
Bescherming van maaimachines tegen gewassappen

Bescherming van maaimachines tegen gewassappen

Goede smering van machines is essentieel. Dat geldt zeker voor maaimachines die te maken krijgen met extreme omstandigheden. In deze case study laten we zien hoe onze Eurol Specialty smeermiddelen bijdragen aan minder onderhoudswerkzaamheden en minder kosten in het machinepark van JvESCH in Cromvoirt. 

Situatieschets

  • Type machine: (maai)machines (± 300 bij JvESCH)
  • Productgebruik: drie smeervetten voor drie verschillende toepassingen (pen- en busverbindingen; lagers; onderwatertoepassing waarbij grassappen een rol spelen)
  • Situatiebeschrijving: Thomas Span is chef werkplaats bij JvESCH in Cromvoirt en is hier verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van monteurs, het onderhoud en functioneren van de machines en de inkoop van smeermiddelen. Thomas Span was al langer op zoek naar één smeervet, dat de drie huidige smeervetten kon vervangen. Er werden namelijk drie verschillende smeervetten gebruikt, met elk een eigen toepassing: pen- en busverbindingen, lagers en onderwatertoepassing. Hierbij spelen gewassappen een rol. De wens was om de smering efficiënter te laten verlopen zodat de kans op foutieve toepassing en stilstand zou afnemen 

Oplossing van de problemen door gewassappen

Met Eurol Grease CS-2/501 werden alle drie toepassingen gesmeerd en beschermd tegen invloeden van de gewassappen. JvESCH kon dus van drie naar één smeervet voor de machines. Met als gevolg een besparing op het onderhoud van de machines en minder kans op fouten. 

Verbeteringen en besparingen dankzij de Eurol Specialty smeermiddelen

JvESCH kon van drie smeervetten, naar één smeervet voor het onderhouden van de maaimachines. Met Eurol Grease CS-2/501, is niet alleen de frequentie van smering gedaald, maar is er ook een afname van 20% tot 25% in de benodigde hoeveelheid smeervetten gerealiseerd. 

Waarde van de besparingen en verbeteringen van een betere smering

De totale jaarlijkse besparing voor JvESCH, die Eurol Grease CS-2/501 toepast in 300 van haar machines, zal duizenden euro’s bedragen.

 

Maaimachine

Terug naar het overzicht